Protaga
t.č.: 046 / 542 47 41

Poľnohospodárov 2
97101 Prievidza

protaga@protaga.sk

  • všetky vytvorené sitá sa archivujú, a preto pri opätovnom tlačení toho istého loga sa ich výroba do ceny už neráta

  • vyrobené sitá sú chránené zárukou na potlač 5000 vzoriek

  • plochy potlačené textilnou farbou sa odporúča žehliť pri nižších teplotách, resp. cez handričku

  • plochy potlačené Flockom sa žehliť neodporúča

  • vzorky s Flockom sa môžu prať prvýkrát najskôr 10 dní po ich potlačení